Dolnoserbske wugronjenje

Artikulacija

Pśi artikulaciji rěcy se ceły powědański aparat stawnje pógibujo. Togodla źiwa se pśi dokradnem wopisowanju zukow na zaźaržanje wšyknych powědadłow. Za praktiske zaměry njejo to trjeba. Dosega, gaž zapśimjejo se kuždy zuk z někotarymi charakteristiskimi pśiznamjenjami.

Fachowe zapśimjeśa za artikulatoriske pśiznamjenja du slědk na łatyńske abo grichiske pomjenjenja organow artikulacije.

Tabela zapśimjeśow wopśimjejo pśełožk nejwažnjejšych wótpowědnikow do nimšćiny a dolnoserbšćiny.

Aby se źěło artikulěrujucych organow pśi powědanju lěpjej pśedstajiś mógli, móžomy se źinsa powědański aparat wobglědowaś teke w pógibowanju. Na boce (Instituta Maxa Plancka za biofyzikalisku chemiju) dajo MRT-film we wěrnem casu, kótaryž pokazujo proces powědanja.[1]

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).