Dolnoserbski pšawopis

How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije wó temje „Wjelike a małe pisanje“.

Wjelike a małe pisanje

Wjelike pisanje zachopjeńkow sady, nadpismow, titlow a pód.

schwalone 2013-06-12, pšawidło N11

Pla wěcejrěcnych (na pś. pśez nakósnu smužku [/] źělonych) pódaśow płaśe regule za dolnoserbski źěl tak, ako by ten źěl sam za se stojał. ... [wěcej…]

schwalone 2013-11-05, pšawidło 144

Bei mehrzeiligen Texten können einzelne Textteile die Funktion von (Unter)Überschriften haben und werden dann großgeschrieben, vgl. 143. ... [wěcej…]

schwalone 2013-11-05, pšawidło 145

Bei mehrzeiligen Texten können einzelne Textteile die Funktion von (Unter)Überschriften haben und werden dann großgeschrieben, vgl. 143. ... [wěcej…]

Wjelike pisanje swójskich mjenjow

schwalone 2014-02-19, pšawidło 158

Serb, Dolnoserb, Nimc, Rus, Arabaŕ, Milcanaŕ, Obodrit, Burgundaŕ, Romaŕ, Europejaŕ, Amerikanaŕ, Afrikanaŕ, Skandinawijaŕ, Słowjan, Barlinaŕ, Gubinaŕ, Drjejcanaŕ, Žylowaŕ, Strobicaŕ, Łužycanaŕ, Błośanaŕ, Indianaŕ, Indio (indekl.), Indijo ... [wěcej…]

schwalone 2014-02-19, pšawidło 160

běłak, blědnik, carnak, cerwjenik, žołty ... [wěcej…]

schwalone 2014-02-19, pšawidło N12

W dolnoserbšćinje eksistěrujo wósebnosć, až wužywatej se słowje město a rěka teke ako swójskej mjeni (za Chóśebuz resp. Sprjewju). W takem paźe móžotej se pisaś z wjelikim zachopnym pismikom. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 178

Merke: Man schreibt jedoch 1. (oder prědna) swětowa wójna, druga swětowa wójna. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 178

Achtung: Einfache nummerierte Wörter sind nicht automatisch bedeutende Begriffe. Deshalb werden Angaben wie tśinasty plenum, tśeśa konferenca usw. kleingeschrieben. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 178

Merke: Beginnt eine solche Verbindung mit einer arabischen bzw. römischen Ziffer, so wird das folgende Wort klein geschrieben. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 180

Merke: Entsprechend der Tradition darf in folgenden Beispielen mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben werden: Nowe lěto, Prědny maj, Źeń republiki. ... [wěcej…]

Wót swójskich mjenjow wótwóźone adjektiwy

schwalone 2013-06-12, pšawidło 182

Merke: Das Adjektiv bóžy wird in der Regel klein geschrieben. Mit einem großen Anfangsbuchstaben schreibt man das Adjektiv Bóžy dann, wenn es sich auf den Namen Bog bezieht (vgl. auch 162, 163). ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20, pšawidło N13

Posesiwne adjektiwy, twórjone wót swójskich mjenjow, kótarež póśěguju se na realne abo fiktiwne žywe byśa, mytologiske byśa abo nabóžninski pówušone byśa (bogi) pišu se z wjelikim zachopnym pismikom. ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20, pšawidło N13

Glědaj: Adjektiw Bóžy se pišo, gaž se póśěgujo direktnje na Boga, z wjelikim zachopnym pismikom. Ma-lic pak wóznam ‘bogojski’, pišo se bóžy z małym zachopnym pismikom. ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20, pšawidło 185

Klein schreibt man alle anderen Adjektive, die von Namen abgeleitet worden sind. ... [wěcej…]