Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.5.2.Pisanje górnoserbskich swójskich mjenjow

190

Alle obersorbischen Eigennamen schreibt man im Nominativ wie im Obersorbischen (so wie sie in Atlanten bzw. Wörterbüchern stehen).

Beispiele:

Handrij Zejler, Arnošt Smoler, Šěrach, Ćišinski, Jurij Bjenada, Marja Kubašec, prof. Šołta; Rakecy, Pančicy, Chrósćicy, Čorny Šepc, Klóšterska woda, Čornobóh, Delany, Klóšter Marijina hwězda

Merke: Die obersorbischen Städte Budyšin, Kamjenc, Wojerecy schreibt man im Niedersorbischen wie folgt: Budyšyn, Kamjeńc, Wórjejce.

191

Alle obersorbischen Eigennamen schreibt man in den abhängigen Fällen mit niedersorbischen Endungen unter Berücksichtigung des entsprechenden Konsonantenwechsels im Stammauslaut.

Beispiele:

pla Zejlera, k Smoleroju, pśed Jurijom Suchym, pśi Bjenaźe, wó prof. Šołśe, wu Marje Kubašec, z Klóšterskeju wodu