Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.6.Pismika ś, ź

34

Vor den Vokalen ě, i schreibt man stets die Buchstaben ś, ź und niemals š, ž.

Beispiele:

śěg, śěło, śěsto, śicho, śiskaś, śišć usw.

źěk, źěło, źiśi, źiba, źiwaś se, źiwy usw.

35

Vor dem Vokal y schreibt man nie die Buchstaben ś, ź, sondern stets š, ž.

36

Die Schreibung der Buchstaben ś, ź vor den Vokalen a, e, o, u, vor Konsonanten und am Wortende muß erlernt werden.

Beispiele:

śamny, śańki, śele, śeśko, śopły, śota, seś, ze seśu, pśi ryśu usw.

źaseś, źaržaś, ź, źewjeś, źo, źowćo, źurja, žerź, ze žerźu usw.

śma, śpa, najśpa, dojśpiś, pśiśpiwaś usw.

swajźba, swójźba, pśigóźba usw.

37

Die Buchstaben ś, ź verwandeln sich in ć bzw. , wenn bei der Präfigierung das Präfix auf s oder z auslautet und der Wortstamm mit den Buchstaben ś bzw. ź beginnt.

Beispiele:

śicho aber: sćicha

śěgnuś aber: rozćěgnuś

źaržaś aber: zaržaś

źěliś aber: rozěliś

Vgl. 39.