Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

Dolnoserbska ortografija a interpunkcija. Pšawidła

Wopśimjeśe1. Pšawopis2. Pšawidła interpunkcije3. Pšawidła za źělenje słow Roztyla- a gromaźepisanje Zapis někotarych cesto wužywanych słow, pśi kótarychž pisanju resp. źělenju by mógali nastaś pšašanja abo cwible Pśepis rusojskego alfabeta do dolnoserbšćiny Póstajenja k pisanjeju jadnotliwych słow Rědowanja k jadnosamym padam a wósebnym kupkam padow