Dolnoserbski pšawopis

How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije wó temje „Rědowanja k jadnosamym padam a wósebnym kupkam padow“.

Rědowanja k jadnosamym padam a wósebnym kupkam padow

Pisanje šć w posesiwnych adjektiwach a mjenjach wobydlarjow, wótwóźonych wót mjenjow jsow a městow ako kóńce na -sk(a)

schwalone 2014-11-11, pšawidło N15

Posesiwne adjektiwy a mjenja wobydlarjow, kótarež su wótwóźone wót mjenjow jsow a městow typa Lipsk, Lěsk, Niska pišu se ze -šć-. ... [wěcej…]

Alfabet

schwalone 2019-12-17, pšawidło N18

Wězba pismikowu ch njama status pismika a njesłuša do dolnoserbskego alfabeta. ... [wěcej…]