Dolnoserbski pšawopis

How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije wó temje „Pisanje swójskich mjenjow cuzego póchada“.

Pisanje swójskich mjenjow cuzego póchada

Pisanje njesłowjańskich swójskich mjenjow

schwalone 2011-07-05, pšawidło N7

Pokazka: Cuze mjenja njetrjebaju se dekliněrowaś. ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N7

Pśikłady: ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N8

Aby se do dolnoserbskego fleksiskego systema integrěrowali, mógu se pó N6 wótchylnje wót 192 slědujuce wokaliske wuzuki swójskich mjenjow nimskego abo drugego njesłowjańskego póchada sorabizěrowaś, gaž ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N9

Pśedmjenja cuzego póchada, ako kóńce na -ea abo -ia se tendencielnje zeserbšćuju ze zasunjenim -j- pśed kóńcowku. ... [wěcej…]

schwalone 2011-09-14, pšawidło N10

Mjenja cuzego póchada, ako kóńce se w pismje na -eau, -iau, a kótarychž wuzuk wugranja se w serbšćinje tak ako -ow w indigenych serbskich słowach ako row, mógu se do serbskego deklinaciskego systema integrěrowaś z tym, až zasunjo se w deklinaciji pśed kóńcowku -w-. Nominatiw wóstanjo njezměnjony. ... [wěcej…]