Dolnoserbski pšawopis

Toś ten bok póbitujo informacije wó dolnoserbskej ortografiji a dalšnych póstajenjach k pšawemu serbskemu pisanju. Wón pśedstaja wuslědki źěłabnosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije. Pśistupnje se płaśece pšawidła z knigłow Manfreda Starosty »Niedersorbische Orthographie und Interpunktion«¹. Pśez rěcnu komisiju wobzamknjone změny pšawidłow, wudopołnjenja regulow a wustawjenja za dotychměst njerědowane wobłuki su se do teksta zaźěłali.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.