Dolnoserbska digitalna biblioteka

Katalog

Na toś tom boce pśistupni se pśedlažeca zběrka tekstow na wšaku wašnju, rozmjej pó družynach a temach (gl. Kategorije) a pśez lisćinu awtorow a awtorkow, redaktorow a redaktorkow kaž teke pśestajarjow a pśestajaŕkow (gl. Wósoby). Na samem kóńcu stoj lisćina knigłow, za kótarež dajo wersije z modernizěrowanym pisanim.

W katalogu móžośo teke pytaś abo lisćinu wšyknych jadnotkow pśeglědaś.

Pytanje w katalogu

W prědnem pytańskem pólu móžośo zapódaś jadno abo wěcej słow z titela knigłow. W drugem pólu móžośo pytaś za mjenjami awtorkow a awtorow. Pśi pytanju w tyma póloma móžośo wužywaś originalne a źinsajšne pisanje, teke mimo diakritiskich znamuškow. Dalšna opcija jo, zapódaś jano źěł słowa z gwězdku. Tak namakajo »spiw*« title, kótarež wopśimjeju słowa ako spiwy, spiwaŕske a spiwanja. W tśeśem pólu móžośo zapódaś pak konkretne lěto, pak casowy ramik, na pś. »1919-1939« abo »-1848« (do lěta 1848). Jo móžno wěcej pólow zrazom wužywaś.

Kategorije

Wósoby

Wersije z modernizěrowanym pisanim