Quellen

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den Texten, die Bestandteil der Onlineversion des Niedersorbischen Textkorpus sind. Es handelt sich um historische Texte bis 1937. Wegen der Beibehaltung der jeweiligen Originalschreibweisen sollten bei der Arbeit mit dem Korpus verschiedene Rechtschreibvarianten berücksichtigt werden. Einen Großteil der Texte machen die Jahrgänge niedersorbischer Zeitungen aus, die zumeist unter dem Begriff „Bramborski Casnik“ zusammengefasst werden. Es folgt eine Liste der Zeitungs- und Zeitschriften, die Bestandteil des Korpus sind.

BSC-*-*
Bramborski Ser(b)ski Casnik, 1848-1880
BN-*-*
Bramborske Nowiny, 1881-1885
BC-*-*
Bramborski Casnik, 1886-1918
SC-*-*
Serbski Casnik, 1921-1933
NSC-*-*
Nowy Serbski Casnik, 1923
Prat-*
Pratyja, Budyšyn, Chóśebuz, Wórjejce 1881-1885, 1887, 1894, 1895, 1925-1933, 1935-1937
WOS_PiJa
Woßadnik. Zerkwine poẃeſcźi ſa Pizańſku a Janſchojſku woßadu, 1904, 1905
WOS_CB-*
Wosadnik. Cerkwine powěsći za Chośebusku serbsku wosadu, 1905
WOS_DL-*
Wosadnik. Cerkwine powěsći za dolno-łužyske serbske wosady, 1907

Auch weitere, meist belletristische Texte wurden digitalisiert. Es handelt sich u. a. um Bücher, die seit dem Ende des 19. Jh. von der Maśica Serbska herausgegeben wurden. Einen Großteil der Texte machen Übersetzungen aus dem Deutschen und weiteren Sprachen aus, oft handelt es sich um Erbauungsliteratur mit religiösem Inhalt. Die Zusammenstellung umfasste einen großen Teil der niedersorbischen belletristischen Texte vor dem 2. Weltkrieg. Es folgt eine Liste derjenigen Texte, die für die Onlinerecherche zur Verfügung stehen.

MWi_Hanka
Andricki, M., Hanka. Powěsć z našych Błotow [Witkojc, M.], Budyšyn 1928
MWi_Sb
Bóſch-Fidus, Sserbowka. Hiſtoriſki roman ſ 15. ſtolěſcha. Stawa ße w Dolnej Łužyzy [Witkojc, M.], Chóśebuz 1927
ACe_SbHo
Černý, A., Serbske hobrazki, 1930
MWi_KoPo
Chocholoušek, P., Kosowe Polo. Wulicowanje ze serbskich statkow [Witkojc, M.], Chóśebuz 1923
MWi_DobWjac
Dobry wjacor. 34 narodnych spiwanjow za měšany chór na 4 a 5 głosy [Pilk, J. / Witkojc, M.], Budyšyn 1925
BSwj_GoRa
Godowna radosć. Wobraz z wejsańskego žywjenja [Šwjela, B.], Chóśebuz 1922
AHau_Gen
Hausig, A., Genovefa. Źiwne tšojenje ze starodawnych casow, Wórjejce 1886
BKru_WerZna
Hubrig, J., Wěrny znańk Chinajskego missioństwa z měnim „Li-Thyung-yin“ abo: „Li-Tšungin.“ [Krušwic, B.], 1901
BSwj_NjeRu
Hus, J., Njemějachu ruma. Waldensarje [Šwjela, G.], 1921
HJo_Bogum
Jordan, H., Bogumił abo biblija wumožo wot smjerśi, Chóśebuz 1921
HJo_JaZen
Jordan, H., Jaden źeń z Jezusowego žywjenja we Kapernaumje, Budyšyn 1893
HJo_PrZasLet
Jordan, H., Prěne źaseś lět „Maśicy Serbskeje“ we Dolnej Łužicy, Wórjejce 1891
HJo_BiWu
Jordan, H., Bibliske wulicowanja ze starego testamenta, Wórjejce 1894
HJo_KSL
Jordan, H., Kužde sto lět - nowy swět. Ale ta Boža gnada wostanjo nimjernje, 1900
HJo_DSH
Jordan, H., Droḃeńze ſe ßerbſkeje hiſtorije. K 25 lětnemu ſałožeńſkemu ßẃeźeńu Maſchize Sserbſkeje w Dolnej Łužyzy, Wórjejce 1905
KSwj_WKF
Klein, K., Wojnſka kronika Fröſchweilera pla Wörtha Elſaßſkem. [Schwela, Chr.], Wórjejce 1896
KSwj_WKFL
Klein, K., Wojnska kronika Fröschweilera pla Wörtha Elsaskem [Šwjela, K.], 1896
MK_SbSwa
Kosyk, M., Serbska swajźba w Błotach, Wjerbno 1882
MK_PsMaGe
Kosyk, M., Pśerada markgrofy Gera, Budyšyn 1924
MK_Pes1
Kosyk, M., Pěsnje. 1. źěl [Šwjela, B.], Budyšyn 1929
WNo_KrS
Kriſtußzowe ſcherṕeńe a humŕeſche ſa kſchěſcźijańſke domy ... [Nowy, F. W.], Wórjejce 1897
DGl_Bjat
Modlarske knigły za kśesćijańske źiśi [Głowanus, D.], Chóśebuz 1923
MWi_WGro
Němcová, B., W groźe a pod grodom, 1932
MWi_ZiBara
Němcová, B., Źiwa Bara, 1931
MWi_Bar
Němcová, B., Baruška [Witkojc, M.], Chóśebuz 1930
MWi_Luz
Páta, J., Łužyza [Smoler, J. A. / Witkojc, M.], Budyšyn 1923
NN_KoSn
Riese, M., Šwjela, Chr., Jordan, H., Kopa ßnopow. To jo 60 rédnych hulizowańow ſa młodych a ſtarych, Wórjejce 1891
NN_Robin
Robinson. Rědne wulicowanje wosebje za młodych luźi [Bronisch, G., Šwjela, K., Jordan], Wórjejce 1892
FrRo_WDP
Rocha, Fr., Wěnašk dolnoserbskich pěsnjow, Budyšyn 1908
HJo_MiBo
Rojova, K., Ḿertynko ßłucha na Bože ßłowo. Mimo Boga na ßwěſche [Jordan, H.], 1903
MWi_MiBo
Rojova, K., Mimo Boga na swěśe [Witkojc, M.], Budyšyn 1926
MWi_Sluz
Rojova, K., Słužabnik [Witkojc, M.], Budyšyn 1924
JSu_Lese
Sauerwein, G. J. J., Leśe - Woda abo Wucba mimo płoda. Serbske postrowjenje z wusokeje połnocy, Budyšyn 1885
HJo_StySpi
Styrigłosne spiwanja za mužske towarstwa [Kocor, K. A. / Jordan, H.], Budyšyn 1886
KSwj_SbC
Šwjela, Chr., Chriſtian Schẃela, ßerbſki Zaßnikaŕ. Jogo žyẃeńe, wot ńogo ßamego hopißane, Chóśebuz 1927
BSwj_SynPij
Šwjela, G., Syn pijancowy, Wórjejce 1903
JTes_KejWyl
Tešnaŕ, J. B., Kejžora Wylema I. žywjenje a statki. Kralowěrnemu serbskemu ludoju, Wórjejce 1888
JTes_SbSlo
Tešnaŕ, J. B., Serske Slowa k serskem Hutšobam, 1853
JTes_Bjat
Tešnaŕ, J. F., Nowe ßerbſke módlitwy abo bjatowaŕſke knigły ſchyknym ßerbſkim domam a bogabojaſnym duſcham. póruzone wót J. F. Teſchnarja, Nidańſkego fararja, Budyšyn 1895
MBro_TroCho
Trošt chorym a tužnym [Broniš, M. B.], Wórjejce 1901
HJo_WGS
Wěnašk godownych spiwanjow serbskim źiśam k bogoju wobraźone [Jordan, H.], Budyšyn 1922
MWi_DsbBa
Witkojc, M., Dolnoserbske basnje, Budyšyn 1931
MWi_CeBa
Witkojc, M., Cesna bańka abo Woškalawske wotposłance, Budyšyn 1922
MWi_WBK
Witkojc, M., Wěnašk Błośańskich kwětkow, Chóśebuz 1934
NN_WjeLub
Wjelika lubosć. 30 serbskich ludowych spiwow za měšany chór ... [Krawc, B.], Budyšyn 1923