Pšawopisna kontrola

Na toś tom boce pśistupni se modul za dolnoserbsku pšawopisnu kontrolu (něnto 2. wersija).

Póbitowany rěd jo nastał we wótnožce za dolnoserbske slěźenja Serbskego instituta. Financěrował jo se zgromadnje z domowinskeju Župu Dolna Łužyca a Rěcnym centrumom WITAJ.

Prědna wersija pšawopisneje kontrole jo se zepěrała w głownem na rěcne pódaśa Nimsko-dolnoserbskego słownika (M. Starosta, E. Hannusch, H. Bartels, 2003-2018). Něntejšna, druga wersija, jo se rozšyriła z materialom Dolnoserbsko-nimskego słownika (M. Starosta, 1999) a dodatnje z Terminologija za pśedmjat matematika (Rěcny centrum WITAJ, 2016). W pśichoźe maju se wopśimjeśe a funkcionalnosć modula rozšyrjaś.

Z pśicynow, ako njejsu zawinowane wót Serbskego instituta, móžo se pšawopisna kontrola tuchylnje jano nałožowaś za wótwórjone formaty. Dla togo njepóbitujo se how žeden pšawopisny rěd za proprietarne formaty, na pś. za Microsoft Office. Naźejamy se, až móžomy w pśichoźe póbitowaś rozwězanja teke za take formaty.

Pšawopisna kontrola za OpenOffice a LibreOffice

alternatiwnje:

  1. Składujśo dataju (Ziel speichern unter...) dict-dsb-de-20180109.oxt na swójom kompjuteru.
  2. Startujśo Open/LibreOffice a jogo Extension Manager (w meniju Extras → Extension Manager).
  3. Pśidajśo nowe rozšyrjenje (Hinzufügen) a wuzwólśo do togo składowanu dataju (dict-dsb-de-20180109.oxt).

Pšawopisna kontrola za Mozilla Firefox (Iceweasel a pod.)

alternatiwnje:

  1. Składujśo dataju (Ziel speichern unter...) dict-dsb-de-20180109.xpi na swójom kompjuteru.
  2. W browserje Firefox wótcyńśo Add-ons Manager (źiśo na pś. na adresu about:addons).
  3. Dowólśo instalěrowanje dodanka z dataje (Add-on aus Datei installieren) a wuzwólśo do togo składowanu dataju (dict-dsb-de-20180109.xpi).

Pšawopisna kontrola za Mozilla Thunderbird (Icedove a pod.)

  1. Składujśo dataju (Ziel speichern unter...) dict-dsb-de-20180109.xpi na swójom kompjuteru.
  2. W programje Thunderbird wótcyńśo Add-ons Manager.
  3. Dowólśo instalěrowanje dodanka z dataje (Add-on aus Datei installieren) a wuzwólśo do togo składowanu dataju (dict-dsb-de-20180109.xpi).